iStock_000019076382SmallAsiakaspääoman kasvattaminen perustuu systemaattisuuteen ja suunnitteluun. Tarjoamme työkalun, jolla yrityksen asiakkuuksia johdetaan tehokkaasti!

Uusi asiakassalkkujen kehittämistyökalu nostaa asiakkuuksien johtamisen ja myyntityön systemaattisuuden ennen näkemättömälle tasolle.

Työkalu toimii itsenäisesti edullisena ja helppokäyttöisenä pilvipalveluna ja se on integroitavissa CRM-järjestelmäänne. Suunnittelutyökalu on helposti käyttöön otettavissa. Tilaa tunnukset palveluun>>

Kokeile palveluamme veloituksetta!

Työkalun avulla asiakasvastuulliset henkilöt voivat suunnitella asiakassalkkunsa liikevaihtotavoitteiden toteutumista ja aktiviteettejä systemaattisesti. Työkalussa olevan raportoinnin avulla johtaminen helpottuu ja suuntautuu tulevaan tekemiseen.

Saat asiakassalkun kehitystyökalu veloituksetta koekäyttöösi kuukauden ajaksi. Työkalun avulla:

  • Liikevaihtotavoitteet puretaan tarvittaviin aktiviteetteihin tavoitteisiin pääsemiseksi
  • Tehdään segmentti- ja asiakaskohtaiset toimenpidesuunnitelmat
  • Tuodaan asiakastyöhön ja myyntiin suunnitelmallisuutta ja systematiikkaa
  • Varmistetaan, että eri segmenteille toteutetaan niiden hoitomallien mukaiset toimenpiteet
  • Raportoidaan asiakassalkun kehittymistä ja tulevia toimenpiteitä

-> Asiakaspääoman johtaminen tehostuu – ja johto saa työkalun parempaan johtamiseen!  Tilaa tunnukset palveluun>>

Dia1

”Miksi CRM –järjestelmä ei riitä asiakaspääoman systemaattiseen kehittämiseen?”

Asiakashallintajärjestelmät eivät sisällä valmiina ominaisuutena myynnin liikevaihto- ja aktiviteettibudjetointia tai resurssoinnin laskentaa. Siksi se tehdään erillisenä työnä. Asiakaskohtainen (tai segmenttikohtainen) suunnittelu on vaikeaa, koska tiedot ovat valikkojen takana ja yhteenvetonäkymää ei ole. Raportoinnin näkökulmasta CRM tuottaa informaatiota, mutta se ei tee johtopäätöksiä.  Palvelussamme olevalla valmiilla raporttipohjalla voidaan analysoida tilannetta ja tehdä päätöksiä toimenpiteistä. Samalla saadaan työkalu, jolla asiakkuuksien kehittymistä johdetaan.

Lue aiheesta lisää aiheesta lataamalla itsellesi veloituksetta uutuuskirja Asiakkuuksien ja myynnin johtaminen>>

asiakkuuksien-ja-myynnin-johtaminen kuva 1