Mitä asiakkuuksien johtamisella tarkoitetaan?

Asiakkuuksien johtaminen on yrityksen asiakaspääoman systemaattista kehittämistä tunnistamalla yritykselle parhaat, asiakkaalle arvoa luovat toimintamallit. Asiakkuuksien johtaminen on strateginen tapa johtaa yrityksen asiakaspääomaa.

Yrityksen asiakaskanta on merkittävää pääomaa, joka tuo hyvin hoidettuna jatkuvaa tuottoa.

Asiakaspääoma on yhtä kuin yrityksen asiakkaista muodostuva liikevaihto. Tätä pääomaa tulee kehittää ja hoitaa systemaattisesti – se tarkoittaa kaikkia niitä asioita, jotka tuovat kilpailuetua asiakkaalle arvoa luovien ja asiakkaan arvostamien seikkojen osalta. Keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi:

  • Markkinatilanne juuri nyt – missä olemme vahvoja, missä emme?
  • Minkälaisia asiakkaamme ovat nyt? Mitkä ovat strategian kannalta tärkeimmät, kasvavat ja kannattavimmat segmentit ja asiakkaat jatkossa?
  • Mitä arvoa tuotamme asiakkaillemme, miten se tulee esiin toiminnassamme ja asiakasviestissämme?
  • Miten asiakkuuksia suunnitellaan ja johdetaan? Mitkä ovat parhaat mittarit?
  • Miten muut prosessimme tukevat toimintamallia ja auttavat kasvutavoitteiden saavuttamisessa?
  • Miten kasvatamme asiakaspääomaa laadullisesti ja euromääräisesti? Mikä on paras hoitomalli eri segmenteille; toimintamallit, asiakasprosessit ja eri kanavat?
  • Mitkä ovat työkalut, jolla työtä tehdään; asiakasviesti, tarpeen tunnistaminen, analysointi- ja suunnittelutyökalut? Miten kaikki linkittyy CRM:ään ja muihin järjestelmiin?

Olemme rakentaneet lukuisiin pk- ja pörssiyrityksiin asiakkuuksien johtamisen toimintatavan, jolla asiakkaamme ovat tehostaneet myyntiään ja saavuttaneet kannattavaa kasvua. Katso referenssejämme täältä>>

Ota yhteyttä, meiltä saat vastauksia yllä oleviin kysymyksiin ja askelmerkit, jolla asiakaspääomaanne kehitetään systemaattisesti!

   Yhteydenotto

Tilaa sähköisesti tehtävä Asiakkuuksien johtamisen nykytilan kartoitus ! Lähetämme linkin kartoitukseen ja saat tulokset käyttöösi välittömästi kartoituksen jälkeen. Tulokse piirtyvät graafisesti. Aihealueet käsittelevät mm. yllämainittuja keskeisiä kysymyksiä. Kartoitukseen voi vastata johto tai valitut avainhenkilöt.

     Kartoitus

Asiakkuuksien johtamisen nykytilan kartoituksen hinta on 450 euroa + alv. Kartoitus tehdään sähköisesti ja saat tulokset käyttöösi heti kun kyselyyn on vastattu.


Miksi asiakasluokittelu ja asiakkaiden segmentointi eivät riitä?

Kaikkia asiakkaita ei voi käsitellä samalla tavalla, jollei se ole strategisesti järkevää. Asiakkuuden hallinta on meille tuttua tekemistä; asiakaskannan analysointia, segmentointia ja asiakastyön suunnittelua. Mutta tämä on vasta alkua; me haluamme antaa vastauksen, miten yrityksenne asiakaspääomaa kannattaa kehittää ja miten rakennetaan systemaattinen tapa johtaa asiakkuuksianne.

Asiakkuuksien johtamisessa on tärkeää, että järjestelmä ei ohjaa toimintaa. Olemme mukana CRM- tai muun järjestelmän kilpailuttamisessa. Kanssamme laadittu kirjallinen toimintamalli toimii työkaluna CRM:n järjestelmän valinnassa ja ohjeistuksena järjestelmän toimittajalle.

Digital Business Tools -palvelussamme voit tehdä strategista suunnittelutyötä analysoimalla nykytilaa, suunnitella ja laskea tarvittavia aktiviteetteja ja asettaa tavoitteita. Palvelussa on työkalut asiakassalkun johtamiseen, asiakaskohtaisiin suunnitelmiin ja avainasiakkuuksien johtamiseen. Palvelu toimii itsenäisesti tai se voidaan kytkeä osaksi CRM:ää. Tutustu työkaluihin ja tilaa tunnukset veloituksetta koekäyttöön!

     Koekäyttö

Digital Business Tools -tunnusten koekäyttö on veloitukseton.