Digital Business Tools -palvelu auttaa saavuttamaan tavoitteesi.

Palvelun avulla strategiset tavoitteet viedään käytännön tekemiseen henkilön vastuualueella ja omassa kehittymisessä. Työkaluilla teet toimintasuunnitelman ja seuraat tuloksia. Palvelussa on työkalut johtamiseen, asiakastyöhön ja myyntiin. Palvelun hinta alkaen 12 € / käyttäjä.

Aloita ilmainen 14 päivän kokeilujakso rekisteröitymällä tästä>>

Johtajan toimintasuunnitelma
Strategisten tavoitteiden ja johtamisen työkalu. Työkaluun viedään stragiset tavoitteet, jotka pilkotaan tekemiseksi johtoryhmän vastuualueiden mukaan. Työkalun avulla voidaan seurata strategian jalkautumista. Tilaa>>

 

 

Esimiehen toimintasuunnitelma
Johtamisen työkalu esimiehelle tavoitteiden käytäntöön vientiin, kehityssuunitelman laatimiseen, sekä itsensä ja muiden johtamiseen. Toimintasuunnitelman avulla on helppo seurata tavoitteiden saavuttamisesta ja varmistaa niiden toteutumista. Tilaa>>

 

 

Asiantuntijan toimintasuunnitelma
Työkalu oman vastuualueen tavoitteiden käytäntöön vientiin, kehityssuunitelman laatimiseen ja itsensä johtamiseen. Sopii organisaatioiden kaikkiin eri asiantuntija- ym. tehtäviin. Toimintasuunnitelman avulla on helppo seurata tavoitteiden saavuttamisesta ja varmistaa niiden toteutumista. Tilaa>>

 

 

Myyjän toimintasuunnitelma
Työkalu myyntitavoitteiden saavuttamiseen ja tavoitteiden käytäntöön vientiin. Sisältää kehityssuunnitelman ja osaamisen arvioinnin asiakastyöskentelyn ja myynnin eri osa-alueilla. Tilaa>>

 

 

Budjetinseuranta
Työkalun avulla laaditaan budjetti ja seurataan sen toteutumista yksikkö- ja yritystasolla. Työkalussa on yhdellä näkymällä kooste koko yrityksen tilanteesta, sekä yksiköiden tavoitteet ja budjetti omilla sivuillaan. Tilaa>>

 

 

Strateginen suunnittelu ja Business Plan
Business Model Canvas -tyyppinen työkalu liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Sisältää mm. markkinan mahdollisuudet, asiakkaat, tuotteet ja palvelut, resursoinnin, sekä tärkeän asiakassegmentin, uuden toimialan tms. tavoiteasetannan ja toimintasuunnitelman teon. Tilaa>>

 

 

Business Plan tärkeille segmenteille ja asiakkuuksille
Työkalun avulla muodostetaan näkemys asiakkaan tai segmentin mahdollisuuksista, tavoitteista ja lähestymistavasta sekä rakennetaan suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseen. Business Planin perusteella voidaan edetä asiakaskohtaiseen analysointiin ja toimenpiteisiin. Tilaa>>

 

 

Asiakassalkun ja myynnin suunnittelutyökalu
Työkalu asiakassalkun hallintaan ja myynnin systemaattiseen tekemiseen. Työkalun avulla euromääräiset tavoitteet puretaan salkku- ja asiakaskohtaiseksi tekemiseksi. Huom! CRM:ssä ei ole myynnin suunnittelua. Työkalun avulla henkilö voi raportoida tavoitteiden toteutumista! Tilaa>>

 

 

Avainasiakassuunnitelma
Työkalu yrityksen merkittävimpien asiakkaiden suunnitteluun ja hoitamiseen. Sisältää asiakkaan analysoinnin ja toimintasuunitelman laatimisen, sekä päättäjä-analyysin, jolla voidaan tunnistaa eri päättäjät ja heidän vaikuttimet. Tilaa>>

 

 

Asiakasneuvottelun arviointi
Työkalun avulla kehitetään taitoa käydä parempia asiakasneuvotteluita. Arviointi tehdään kriteerien pohjalta, joita ovat mm. oman tuotteen tai palvelun presentointi, asiakkaan tarpeen herättäminen ja päätöksen saaminen asiakkaalta. Työkalu sisältää toimintasuunnitelman laatimisen asiakaskäyntien laadun kehittämiseksi. Tilaa>>

 

 

Ajankäytön arviointi ja tehostaminen
Työkalu auttaa tehostamaan oman vastuualueen ja omaa henkilökohtaista ajankäyttöä. Työkalussa arvioidaan eri tehtäviin käytettyä aikaa, tehtävän merkitystä tavoitteiden kannalta ja tehdään johtopäätöksiä ja toimintasuunnitelma ajankäytön tehostamiseen. Tilaa>>

 

 

Asiakkuuksien ja myynnin johtamisen kirja
Markkinan muutoksiin ja asiakkaiden tarpeisiin on reagoitava entistä nopeammin. Asiakkuuksien ja myynnin johtamisen kirja kertoo, miten yritys voi rakentaa toimintatapoja asiakkuuksien johtamiseen ja myynnin systematiikkaan. Tilaa>>