Happy business team applauding together

 

Management Events Oy:n Asiakkuuksien johtamisen hoitomallit ja kansainvälisen Account-myynnin kehittäminen

Management Events Oy halusi siirtyä asiakkuuksien johtamisessa systemaattisempaan työskentelyyn. Projektissa analysoitiin nykyinen myyntiprosessi ja tuotettiin konkreettiset työkalut asiakas- ja myyntityön MEsuunnitteluun ja asiakassalkkujen johtamiseen. Katso asiakkaan puheenvuoro ja esitysmateriaali: (video) (Slideshare)

Ota meihin yhteyttä asiakkuuksien ja myynnin johtamisesta>>


DIGITAL BUSINESS TOOLS -palvelun kokemuksia

Parmaco Oy otti Digital Business Tools -palvelun käyttöönsä vuonna 2016. Palvelun avulla strategiset tavoitteet viedään johtoryhmän jäsenten tehtäviksi eri vastuualueilla. ”Parmacolla on selkeä kasvutavoite niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Kasvutavoitetta toteutamme uudella, aktiivisella myynnin toiminnalla ja koko organisaatiomme tuella”, Toimitusjohtaja Ossi Alastalo kertoo ja jatkaa: ”Digital Business Tools -työkalujen avulla on helppo seurata strategian toteutumista ja johtaa myyntiä”.

Lue lisää >>


Myynnin kehittäminen toi Kattotutka Oy:lle huiman kasvun

Kattotutkan johtoryhmä päätti investoida rohkeasti myynnin kehittämiseen yhteistyössä myynnin ja asiakastyön kehittäjän Business Performance Finland Oy:n kanssa. Päätös osoittautui viisaaksi. Onnistuneen myynnin kehittämisen tuloksena Kattotutkan 5 miljoonan euron liikevaihto lähti tasaiseen kasvuun ja on jo yli 10 miljoonaa logoeuroa.

Lue lisää >>


Voittavan kasvun eväät Parmaco Oy:ssa

Vallitsevassa markkinatilanteessa kannattavan kasvun toteuttaminen ei aina ole helppoa. Tilojen vuokraajana uudenlaisella konseptilla toimiva Parmaco Oy otti käyttöön voittajan eväät liiketoimintansa kehittämisessä. Parmacon modernit, siirtokelpoiset tilat asiakas voi vuokrata itselleen haluamalleen paikalle tarvitsemakseenlogo ajaksi. Asiakkaan tarpeiden mukaiset tilaratkaisut edellyttävät Parmacolta asiakasprojektien tehokasta ja laadukasta toteutusta.

Lue lisää >>


Coaching-ohjelmalla tehokkuutta työskentelyyn

Asiakkaamme palaute Business Coaching-ohjelmasta kertoo coachinging oleva erittäin tehokas tapa kehittää henkilökohtaista suorituskykyä.

Lue lisää >>


Kerromme mielellämme muistakin käytännönläheisistä, tuloksia tuottavista yhteistyöprojekteista, tässä esimerkkejä eri toimialaloista:

  • Vakuutus: Myyntistrategian laatimisella ja asiakasviestin terävöittämisellä vakuutustuotteen myynnin nelinkertaistuminen neljän kuukauden aikana.
  • Media: Asiakaslähtöisen myyntistrategian laadinta, asiakassegmentointi, KPI-mittareiden laadinta ja organisaation valmentaminen ratkaisumyyntiin. Tuloksena liikevaihdon kääntyminen kasvu-uralle.
  • Rakentaminen ja teollisuus: Myynnin ja asiakastyöskentelyn toimintamallin rakentaminen ja muutosprosessin läpivienti koko henkilöstölle. Liikevaihdon merkittävä kasvu samaan aikaan yrityksen laajentumisen kanssa.
  • Kauppa: Myymälätyöskentelyn johtamisen ja myynnin palvelumallin kehittäminen. KPI-mittareiden laadinta ja myynnin tavoitteellinen johtaminen. Tuloksena ketjun yhtenäinen toimintamalli, asiakastyytyväisyyden ja tuloksentekokyvyn selkeä parantuminen.
  • Energia: Asiakaspalvelun lisämyynti prosessien rakentaminen, uusien taitojen valmentaminen, muutoshankkeen läpivienti, organisaation myynnillisyyden kehittäminen ja asiakaskokemuksen selkeä kehittyminen.
  • Tele- ja IT-ala: Asiakaspalveluprosessin rakentaminen, toimintamallien parantaminen ja organisaatiomuutoksen läpivienti. Tuloksena nopeampi palveluaika ja parantunut asiakastyytyväisyys.

Ota yhteyttä >>