Palvelumme

Asiakkuuksien johtaminen
Asiakkuuksien johtaminen on strateginen menestystekijä. Rakennamme kanssanne parhaat, asiakkaalle arvoa luovat toimintamallit ja systematiikan asiakaspääoman johtamiseen.
Markkinan mahdollisuudet ja nykytilan analysointi
Asiakkuuksien nykytilanne ja kehityskohteet
Segmentointi ja asiakasluokittelu
Avainasiakkaiden johtaminen
Asiakashoitomallit ja mittarit
Arvon tuottaminen asiakkaalle
Asiakaslupaus ja asiakasviesti
Asiakassalkun suunnittelu
CRM asiakkuuksien johtamisessa
Organisaation mukaanotto muutokseen
Johtaminen ja esimiestyö
Selkeillä tavoitteilla ja valmentavalla johtamisella on suora vaikutus työhyvinvointiin ja työn tuottavuuteen. Rakennamme kanssanne testatun johtamismallin, jolla varmistetaan strategisten tavoitteiden toteutuminen.
Johtamismallin rakentaminen
Organisaation sitouttaminen strategiaan ja sen toteuttamiseen
Tavoitteiden asettaminen
Valmentava johtaminen
Muutosten ja muutosprojektien johtaminen
Muutosten toteuttaminen ja muutosprojektien johtaminen
Työkalut strategian jalkauttamiseen
Kasvutavoitteiden saavuttamisen nykytilan kartoitus
Myynnin kehittäminen
Tuotamme strategisia tavoitteitanne toteuttavan myynnin toimintatavan ja kirkastamme myyntiprosessinne avainkohdat. Valmennamme organisaationne moderniin ratkaisumyyntiin, joka perustuu tutkimuksiin menestyvästä myyntitavasta.
Myynnin systematiikka, prosessit ja mittarit
Myyntistrategia
Palkitsemismallit ja tavoitteet
Ratkaisumyynti
Asiakkaan tarpeiden tunnistaminen ja lisäarvon tuottaminen
Esitysmateriaali ja muut myynnin työkalut
Myyminen ja asiakastyö etänä (Teams, Zoom ym.)
Business coaching
Autamme saavuttamaan tavoitteet muutostilanteissa ja uuden kasvun luomisessa. Business coaching -ohjelmamme auttaa saavuttamaan tuloksia henkilökohtaisessa ja oman vastuualueen kehittämisessä. Kokemuksemme avulla osaamme haastaa ja tuoda esiin uudenlaisia mahdollisuuksia.
Muutostilanteet
Tavoitteiden saavuttaminen
Johtamistilanteet ym. haasteet
Johtajana tai esimiehenä kehittyminen
Yksilö- ja ryhmäcoaching