Palvelumme

Asiakkuuksien johtaminen
Asiakkuuksien johtaminen on strateginen menestystekijä. Rakennamme kanssanne parhaat, asiakkaalle arvoa luovat toimintamallit ja systematiikan asiakaspääoman johtamiseen.
Asiakkuuksien johtamisen toimintamalli
Asiakaskokemuksen johtaminen
Segmentointi ja asiakasluokittelu
Avainasiakkaiden johtaminen
Asiakashoitomallit ja mittarit
Asiakaslupaus ja asiakasviesti
Asiakassalkun suunnittelu ja johtaminen
CRM asiakkuuksien johtamisessa
Myynnin kehittäminen
Tuotamme strategisia tavoitteitanne toteuttavan myynnin toimintatavan ja kirkastamme myyntiprosessinne avainkohdat. Valmennamme organisaationne moderniin ratkaisumyyntiin, joka perustuu tutkimuksiin menestyvästä myyntitavasta.
Myynnin johtaminen ja myyntistrategia
Myynnin pelikirja
Myynnin systematiikka, prosessit ja mittarit
Moderni ratkaisumyynti
Tarvekartoitus- ja muut myynnin työkalut
Johtaminen ja esihenkilötyö
Selkeillä tavoitteilla ja valmentavalla johtamisella on suora vaikutus työhyvinvointiin ja työn tuottavuuteen. Rakennamme kanssanne testatun johtamismallin, jolla varmistetaan strategisten tavoitteiden toteutuminen.
Johtamismalli
Tavoitteiden asettaminen
One-to one -johtaminen
Valmentava johtaminen
Esihenkilövalmennukset
Muutosten ja uudistamisen johtaminen
Business coaching
Business coaching -ohjelmamme auttaa saavuttamaan tuloksia henkilökohtaisessa ja oman vastuualueen kehittämisessä, muutoksissa ja uuden kasvun luomisessa. Kokemuksemme avulla osaamme haastaa ja tuoda esiin uudenlaisia mahdollisuuksia.
Muutostilanteet
Tavoitteiden saavuttaminen
Johtamistilanteet ym. haasteet
Johtajana tai esihenkilönä kehittyminen
Yksilö- ja ryhmäcoaching