”Rakensimme Business Performancen kanssa tavoitejohtamisen toimintatavan. Uusi malli vastuuttaa systemaattisempaan työskentelyyn. Johtaminen on helpottunut ja esimiehet voivat käyttää enemmän aikaa henkilöstön valmentamiseen, kun raportointi ja toimenpidevastuu on siellä missä toiminta tapahtuu.”