”Rakensimme Business Performancen kanssa myynnin tavoitejohtamisen toimintatavan. Uusi malli ohjaa tehokkaammin työskentelyämme ja vastuutta myyjiämme systemaattisempaan työskentelyyn. Tärkeää johtamismallissa on tilanteen läpikäynti myyjän oman raportoinnin perusteella. Johtaminen on helpottunut ja esimiehet voivat käyttää enemmän aikaa myyjän valmentamiseen, kun raportointi ja toimenpidevastuu on siellä missä toiminta tapahtuu.”

Tatu Hauhio, CEO, Cramo Finland Oy

Uudistimme Business Performancen kanssa asiakkuuksien ja myynnin toimintamallimme vastaamaan strategisia tavoitteitamme. Samalla toteutettu modernin ratkaisumyynnin valmennus toi tuloksia jo projektin aikana tärkeimmissä asiakassegmenteissä. Valmentajan liiketoimintalähtöinen ja organisaatiota sitouttava lähestymistapa sopi meille erinomaisesti.”

Juha-Pekka Pirvola, Myyntijohtaja, Oy Matkahuolto Ab

”Tavoitteenamme oli kansainvälisen avainasiakasmyynnin yhdenmukaistaminen ja myynnin kasvattaminen isoimmissa asiakkuuksissamme. Rakensimme Business Performancen kanssa toimintamallin ja konkreettiset työkalut asiakastyön suunnitteluun ja asiakassalkkujen johtamiseen. Muutos oli helppo viedä läpi, koska henkilöstämme oli mukana laatimassa toimintamallia. Ilman Business Performancen apua emme olisi päässeet varmasti näin hyvään lopputulokseen.”

Sami Hokkanen, Regional manager, Partner at Management Events

”Business Performance Oy auttoi meitä rakentamaan toimintamallin isoimpien hankkeidemme ja asiakkaidemme johtamiseen. Parasta on, että saimme samalla käyttöömme valmiit Digital Business Tools – työkalut, joiden avulla haluamamme henkilöt voivat nähdä toistensa toimintasuunnitelmat. Nyt pystymme teemme tehokkaammin yhteistyötä tärkeiden asiakuuksiemme eteen.”

Kimmo Anttalainen, Debuty Managing Director, Sitowise Oy

”Rakensimme ratkaisumyynnin valmennusohjelman yhteydessä Business Performance Oy:n kanssa asiakkuuksien johtamisen toimintamallin ja eri asiakassegmenteille kohdistetun asiakasviestin. Olemme saaneet merkittävää kasvua aikaiseksi, mutta tärkeää on, että pystymme varmistamaan osaamisen kehittymisen myös jatkossa. Siksi otimme Digital Business Tools -työkalut käyttöön kaikille myyjillemme ja samalla esimiehet saivat kunnon työkalut myyjien osaamisen johtamiseen.”

Jenni Grandell, Business Director, Keskisumalainen Oyj / Mediatalo ESA

”Rakensimme Business Performancen kanssa uudistetun johtamismallin ja koulutimme esimiehet valmentavaan johtamiseen. Samalle otimme Digital Business Tools -palvelun tavoitteiden saavuttamisen työkalut käyttöömme. Lopetimme samalla vanhat kehityskeskustelukäytäntömme, josta organisaatiokin oli tyytyväinen. Nyt strategiset tavoitteemme ovat selkeämmin jokaisen agendalla ja voin olla varmempi siitä, että teemme oikeita asioita, joilla pääsemme tuloksiin. Olemme saaneet nopeasti hyviä tuloksi aikaan ja eritoten miellyttää se, että pystyn työkalun avulla helposti näkemään kaikkien suunnitelmat ja reagoiman paremmin kuin vanhassa mallissa, jossa päivitetyt dokumentit olivat jääneet henkilön omalle koneelle. Työkalun avulla suunnitelman toteutumista on helppo kommunikoida, koska aiheet ovat selkeästi eritelty ja niiden edistymistä voidaan seurata läpinäkyvästi.”

Ossi Alastalo, CEO, Parmaco Oy

”Johtoryhmämme otti käyttöön Digital Business Tools -palvelun budjetointi- ja toimintasuunnitelma – työkalut. Emme tarvitse enää erillisiä dokumentteja, vaan strategiasta johdetut tavoitteemme tehdään suoraan digitaalisisiin työkaluihin. Sovimme heti alkuun, että johtoryhmässä tapahtuva raportointi tehdään toimintasuunnitelman avulla – samalla pystymme entistä paremmin keskittymään tekemisen johtamiseen. Budjetointityökalu on meille kätevä tapa suunnitella ja seurata kunkin vastuualueetta ja koko yhtiön tulosta yhdellä silmäyksellä, suosittelen!”

Pasi Hulkkonen, CEO, Rakennustieto Oy

”Rakensimme asiakkuuksien johtamisen ja myynnin toimintamallin yhdessä Business Performance Oy:n kanssa ja otimme samalla Digital Business Tools -työkalut käyttöön asiakastyön suunnitteluun ja raportointiin. Myyntimme on nyt systemaattisempaa ja myyjämme pystyvät ottamaan paremmin vastuuta omista asiakkaistaan. CRM:n avulla voin seurata pipelineä, mutta Digital Business Tools -työkalut tuovat selvää lisäarvoa asiakassalkkujen ja avainasiakkaidemme suunnitteluun.”

Mikko Ruopio, Sales Director, Parmaco Oy

Business Performance Oy on Uudenmaan Ely-keskuksen rahoittamien kehittämishankkeiden yhteistyökumppani. Ota yhteyttä, niin kerromme miten rahoitusta voisi käyttää yrityksenne asiakastyön ja myynnin tai johtamisen kehittämiseen.