”Rakensimme Business Performancen kanssa myynnin tavoitejohtamisen toimintatavan. Uusi malli ohjaa tehokkaammin työskentelyämme ja vastuutta myyjiämme systemaattisempaan työskentelyyn. Tärkeää johtamismallissa on tilanteen läpikäynti myyjän oman raportoinnin perusteella. Johtaminen on helpottunut ja esimiehet voivat käyttää enemmän aikaa myyjän valmentamiseen, kun raportointi ja toimenpidevastuu on siellä missä toiminta tapahtuu.”

Tatu Hauhio, CEO, Cramo Finland Oy

Uudistimme Business Performancen kanssa asiakkuuksien ja myynnin toimintamallimme vastaamaan strategisia tavoitteitamme. Samalla toteutettu modernin ratkaisumyynnin valmennus toi tuloksia jo projektin aikana tärkeimmissä asiakassegmenteissä. Valmentajan liiketoimintalähtöinen ja organisaatiota sitouttava lähestymistapa sopi meille erinomaisesti.”

Juha-Pekka Pirvola, Myyntijohtaja, Oy Matkahuolto Ab

”Tavoitteenamme oli kansainvälisen avainasiakasmyynnin yhdenmukaistaminen ja myynnin kasvattaminen isoimmissa asiakkuuksissamme. Rakensimme Business Performancen kanssa toimintamallin ja konkreettiset työkalut asiakastyön suunnitteluun ja asiakassalkkujen johtamiseen. Muutos oli helppo viedä läpi, koska henkilöstämme oli mukana laatimassa toimintamallia. Ilman Business Performancen apua emme olisi päässeet varmasti näin hyvään lopputulokseen.”

Sami Hokkanen, Regional manager, Partner at Management Events

”Business Performance Oy auttoi meitä rakentamaan toimintamallin isoimpien hankkeidemme ja asiakkaidemme johtamiseen. Hanke eteni selkein stepein eteenpäin ja lopputulos vastasi erinomaisesti tavoitteitamme.”

Kimmo Anttalainen, Debuty Managing Director, Sitowise Oy

”Rakensimme Business Performance Oy:n kanssa asiakkuuksien johtamisen toimintamallin ja yhtenäisen asiakasviestin koko konsernin tarjoomasta myyjillemme. Myyjät valmennettiin uudistettuun toimintamalliin Business Performancen toimesta. Tavoitteena kehittämisohjelmassa oli, että pystymme tarjoamaan paremmin kokonaisratkaisuja asiakkaillemme, ja tässä myös onnistuttiin”.

Jenni Grandell, Business Director, Keskisuomalainen Oyj

”Rakensimme Business Performancen kanssa uudistetun johtamismallin ja koulutimme esimiehet valmentavaan johtamiseen. Lopetimme samalla vanhat kehityskeskustelukäytäntömme, josta organisaatiokin oli tyytyväinen. Nyt strategiset tavoitteemme ovat selkeämmin jokaisen agendalla ja voin olla varmempi siitä, että teemme oikeita asioita, joilla pääsemme tuloksiin. Uudistetun johtamismallin avulla pystymme reagoimaan ketterämmin muutoksiin.”

Ossi Alastalo, CEO, Parmaco Oy

”Valmensimme johtoryhmäämme kohti valmentavaa johtamista ja samalla uudistimme prosessejamme Business Performancen avulla. Uudistetussa johtamismallissa pystymme helpommin viemään strategiasta johdetut tavoitteemme käytäntöön. Sovimme heti alkuun, että johtoryhmässä tapahtuva raportointi tehdään toimintasuunnitelman avulla – samalla voimme keskittyä entistä enemmän tekemisen johtamiseen.”

Pasi Hulkkonen, CEO, Rakennustieto Oy

”Rakensimme asiakkuuksien johtamisen ja myynnin toimintamallin yhdessä Business Performance Oy:n kanssa. Myyntiin saatiin selkeät työkalut ja suunnitelmallisuutta, jolla johdamme asiakassalkkujamme ja avainasiakkaitamme. Myyntimme on nyt systemaattisempaa ja myyjämme pystyvät ottamaan paremmin vastuuta omista asiakkaistaan. Tämä näkyy myös myyntituloksissa.”

Mikko Ruopio, Sales Director, Parmaco Oy

Business Performance Oy on Uudenmaan Ely-keskuksen rahoittamien kehittämishankkeiden yhteistyökumppani. Ota yhteyttä, niin kerromme miten rahoitusta voisi käyttää yrityksenne asiakastyön ja myynnin tai johtamisen kehittämiseen.