Digital Business Tools -palvelu auttaa saavuttamaan tavoitteet.

Palvelu sisältää asiakkuuksien johtamisen ja tavoitteiden saavuttamisen työkalut. Niiden avulla tehdään strategista suunnittelua ja viedään tavoitteet käytännön tekemiseen. Palvelun käyttöönottoon sisältyy veloitukseton 1 h videopalaveri, jossa aloitetaan työkalujen käyttö yhdessä konsultin kanssa.

Varaa ilmainen 20 minuutin Digital Business Tools – esittely tästä>>

Strategisen suunnittelun ja tavoitteiden saavuttamisen työkalut

Strateginen suunnittelu

Työkalu strategiseen suunnitteluun. Sisältää mm. markkinan mahdollisuudet, kilpailija-analyysin, asiakkuuksien nyky- ja tavoitetilan, tuotteet ja palvelut, resursoinnin. Arvoi markkinatilannetta ja tunnista kasvupotentiaali. Laadi toimintasuunnitelma, jolla saavutatte tavoitteet. Tilaa>>

Johtajan toimintasuunnitelma

Työkalut strategian jalkauttamiseen ja tavoitteiden saavuttamiseksi koko yrityksen ja henkilön vastuualueella. Työkalun avulla laadit toimintasuunnitelman ja seuraat edistymistä. Sisältää myös osaamisen arvioinnin ja henkilökohtaisen kehittymisen laadinnan. Tilaa>>

Esimiehen toimintasuunnitelma

Johtamisen työkalu esimiehelle tavoitteiden käytäntöön vientiin, sekä itsensä ja muiden johtamiseen. Toimintasuunnitelman avulla on helppo seurata tavoitteiden saavuttamisesta ja varmistaa niiden toteutumista. Sisältää osaamisen arvioinnin ja kehityssuunnitelman laatimisen. Tilaa>>

Asiantuntijan toimintasuunnitelma

Työkalu oman vastuualueen tavoitteiden käytäntöön vientiin, kehityssuunitelman laatimiseen ja itsensä johtamiseen. Sopii organisaatioiden erilaisiin asiantuntijatehtäviin. Toimintasuunnitelman avulla on helppo seurata tavoitteiden saavuttamisesta ja varmistaa niiden toteutumista. Tilaa>>

Myyjän toimintasuunnitelma

Työkalu myyntitavoitteiden saavuttamiseen ja tavoitteiden käytäntöön vientiin. Sisältää kehityssuunnitelman ja osaamisen arvioinnin asiakastyöskentelyn ja myynnin eri osa-alueilla. Tilaa>>

Asiakkuuksien johtamisen työkalut

Asiakassalkun ja myynnin suunnittelu

Työkalu yrityksen koko asiakaspääoman johtamiseen ja yksittäisen asiakassalkun hallintaan. Työkalun avulla johdat systemaattisesti asiakkuuksia ja myyntiä. Pura euromääräiset tavoitteet salkku- ja asiakaskohtaiseksi tekemiseksi. Huom! CRM:ssä ei ole myynnin suunnittelua. Työkalu on kytkettävissä CRM:ään. Tilaa>>

Avainasiakassuunnitelma

Työkalu yrityksen merkittävimpien asiakkaiden suunnitteluun ja hoitamiseen. Sisältää mm. asiakkaan analysoinnin, mahdollisuuksien tunnistamisen, päättäjä- analyysin. Arvoi miten kehität asiakkuutta, aseta tavoitteet ja laadi asiakkaan hoitosuunnitelma. Tilaa>>

Asiakasneuvottelun arviointi

Työkalun avulla kehitetään taitoa käydä parempia asiakasneuvotteluita. Arviointi tehdään kriteerien pohjalta, joita ovat mm. oman tuotteen tai palvelun presentointi, asiakkaan tarpeen herättäminen ja päätöksen saaminen asiakkaalta. Työkalu sisältää toimintasuunnitelman laatimisen asiakaskäyntien laadun kehittämiseksi. Tilaa>>

Kaikki työkalut ovat kytkettävissä CRM- tai muihin järjestelmiin. Huom! CRM ei sisällä suunnittelutyökaluja. Ota meihin yhteyttä, niin kerromme miten kytkentä tapahtuu.


Asiakkuuksien ja myynnin johtamisen kirja

Markkinan muutoksiin ja asiakkaiden tarpeisiin on reagoitava entistä nopeammin. Asiakkuuksien ja myynnin johtamisen kirja kertoo, miten yritys voi rakentaa toimintatapoja asiakkuuksien johtamiseen ja myynnin systematiikkaan. Tilaa>>