Uusi innovatiivinen Digital Business Tools -palvelu auttaa saavuttamaan tavoitteet

Digital Business Tools -palvelu siirtää tavoiteasetannan ja niiden seurannan digiaikaan!

Ei enää erillisiä powerpointteja ja exceleitä, vaan nyt on aika siirtyä digiaikaan myös strategisessa suunnittelussa ja tavoitteiden johtamisessa.  

Suomalainen Digital Business Tools -palvelu on kehitetty todelliseen tarpeeseen yrityksille, jotka haluavat hakea kasvua, kehittää johtamistaan, tai ovat kohtaamassa muutostilanteen.

Palvelun työkaluilla analysoidaan markkinaa, tunnistetaan kasvupotentiaali ja asetetaan tavoitteet. Tavoitteiden toteutumista johdetaan viemällä strategiset tavoitteet henkilökohtaiselle tasolle.   

Palvelu sisältää myös osaamisen arvioinnin, joten se toimii työkaluna tavoite- ja kehityskeskusteluissa. Yhtenä tavoitteena palvelussa on auttaa yrityksiä siirtymään valmentavaan johtamiseen. Siksi palvelussa on sisäänrakennettuna coaching -kysymyksiä, kuten mitkä asiat estävät tavoitteen saavuttamista ja mitä niille voi tehdä.   

Digital Business Tools –innovaation taustalla ovat konsultointiyritys Business Performance Finland Oy ja ohjelmistoyritys Wapice Oy.  

Palvelu toimii nykyaikaisena pilvipalveluna, jonne luodaan yrityksen organisaatiorakenne. Tämän jälkeen organisaation jäsenet laativat yrityksen strategiasta johdetut toimintasuunnitelmat, joiden edistymistä voidaan helposti seurata havainnollisesti grafiikan avulla.   

Palvelussa on myös muita tärkeitä työkaluja, kuten avainasiakassuunnitelma yritykselle merkittävimpien asiakkuuksien kehittämiseen. Halutessa palveluun yhdistyy myös etäyhteydellä tapahtuva liikkeenjohdon konsultointi, joka on joka tapauksessa veloituksetonta palvelun käyttöönotossa.

Palvelua voi kokeilla veloituksetta tilaamalla tunnukset osoitteessa http://www.digitalbusinesstools.com/  

Business Performance Finland Oy on valmennus- ja konsultointiyritys, joka valmentaa yrityksiä ja yksilöitä saavuttamaan tavoitteensa. Tuotamme toimintamallit valmentavaan johtamiseen, asiakkuuksien johtamiseen ja moderniin ratkaisumyyntiin.  

Wapice Oy on täyden palvelun ohjelmistoyritys. Toimimme asiakkaidemme teknologia­partnerina ja autamme heitä hyödyntämään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla.  

Lisätietoja antavat:  

Juha Porkka, CEO  
Business Performance Finland Oy / Digital Business Tools  
+358 40 501 3454  
juha.porkka@businessperformance.fi  

Pauli Perasto, Sales Manager  
Wapice Oy / Digital Business Tools  
+358 (0)10 277 5172  
pauli.perasto@wapice.com