Lataa veloituksetta Asiakkuuksien ja myynnin johtamisen kirja!

Markkinan muutoksiin ja asiakkaiden tarpeisiin on reagoitava entistä nopeammin. Asiakkuuksien hallinta  ja systemaattinen asiakaspääoman kehittäminen on menestymisen edellytys, jolla yritys voi pärjätä kilpailussa. Yrityksen on mietittävä,  miten se rakentaa parhaat toimintatavat eri asiakassegmentteihin ja miten esimerkiksi tuotteistus saadaan vastamaan asiakkaiden tarpeita. Samaan aikaan on huolehdittava, että myynti- ja markkinointitoimenpiteet kohdistetaan tehokkaasti siten, että yrityksen tavoitteet voivat toteutua.

Asiakkuuksien ja myynnin johtaminen on ajankohtaisempaa kuin koskaan ja samalla se on keskeinen haaste, johon on löydettävä keinoja. Kirja on tiivis, käytännön läheinen teos, jonka antia voi helposti soveltaa.

Kirjassa on lähdeaineistoa ja tutkittua tietoa. Se perustuu myös aitoihin kehityshankkeisiin asiakkaidemme kanssa. Kirjan konkreettisilla eväillä voit kehittää asiakkuuksianne ja myyntiänne Sales 2.0 maailmaan.

Tilaa ilmainen Asiakkuuksien ja myynnin johtamisen e-kirja!

Kirjan aiheita

Kirja haastaa pohtimaan, miten yrityksen asiakaspääomaa ja myyntiä voidaan kehittää. Käsiteltäviä aiheita ovat mm.

– miten yritys voi kehittää strategialähtöisesti asiakkuuksiaan ja myyntityötään

– asiakkaiden segmentointi ja asiakashoitomallit asiakkuuksien johtamisessa

– asiakastyön ja myynnin suunnittelu ja systematiikka

– liikevaihtotavoitteen vieminen asiakastyön suunnitteluun ja aktiviteetteihin myynnissä

– asiakas- ja myyntiprosessin rakentaminen ja kytkentä CRM:ään

– ennustetietoa tuottavat mittarit asiakkuuksien ja myynnin johtamisessa

Voit tilata linkin veloituksetta itsellesi myös klikkaamalla kansikuvaa.

Hyviä lukuhetkiä!

Juha Porkka
Partner, Business Performance Finland Oy